-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۵, چهارشنبه

زنگ مرگ برای حکومت کابل و نفوذ هند

روزنامه هندی اکونومیک تایمز می نویسد: اعلام کاهش سربازان امریکایی در افغانستان ممکن است مقدمه ای بر خروج نهایی ازین کشور باشد که احتمالاْ زود تر از موعد انتظار خواهد بود. پاکستان حداکثر از معامله مشابه به معامله«فاوست» امریکا با طالبان که برای گریز از باتلاق انجام می دهد، استفاده می برد. 
( تذکر: معامله «فاوست» درافسانه های قرون وسطی به کسی اطلاق می شده است که از برای رسیدن به نعمات مادی زنده گی، روح خود را به شیطان می فروشد.) 
روزنامه می گوید: ستیزه گران طالب زنگ مرگ برای رژیم دکترغنی و همچنان پایان نفوذ هند در افغانستان را به صدا در می آورند. افغانستان ممکن است دو باره به پناه گاه تمام گروه های تروریستی مبدل شود. هند با حفظ دیدگاه خود نسبت به طالبان نخواهد توانست که با واقعیت های جاری در افغانستان گذاره کند. 
پالیسی جاری در افغانستان باید بر اولویت هند تنظیم شود. نیات حسنه ای که نسبت به هند در میان مردم افغانستان وجود دارد طوری مدیریت شود تا این دیدگاه دوستانه شایع باشد که هند محلی برای پناه گاه دشمنان آن ها نیست. هند از اهرم های جهانی در ارتباط به تروریزم علیه پاکستان استفاده می برد مگر درین زمینه با محدودیت هایی هم مواجه است. این پالیسی باید اساس قدرت و ضعف خود در برابر همسایه هایش قابل تغییر باشد.