-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳, دوشنبه

شرط طالبان: اول پیمان امنیتی با امریک را فسخ کنید


استقبال رسانه های پاکستانی از اعلامیه طالبانبه گزارش پاکستان نیوز سرویس، یک مقام طالبان اعلام کرد که هرگاه حکومت کابل مایل است با امارات وارد مذاکره شود، ابتداء باید به صورت فوری پیمان امنیتی دو جانبه بین افغانستان و امریکا را فسخ نماید و از امریکایی ها بخواهد که افغانستان ترک کنند.
مقام طالبان گفته است که امریکا طرف اصلی جنگ است و رژیم کابل بخشی از طرف امریکایی است و کدام جایگاه جداگانه ندارد. مرکز قدرت اصلی در سفارت امریکا و فرماندهی نیروهای خارجی قرار دارد؛ نه درکاخ ریاست جمهوری.  به همین سبب امارت اسلامی با امریکا به میز مذاکره نشست و از آنان خواست که ازین جا بیرون بروند. 
گروه طالبان دراعلامیه ای نسبت به نیات امریکا برای مذاکره با رهبران طالبان شک و تردید نشان داد و گفت: به نظر می رسد که موضع  امریکا درین باره تا حد زیادی مشکوک و متناقض است. زلمی خلیلزاد با طالبان و کشورهای منطقه از چند ماه تا کنون در تماس است اما امریکا عملاً حملات هوایی و زمینی علیه طالبان را شدت بخشیده است. فرماندهی ناتو و قوت های امریکایی نیز گفته اند که قصد بیرون کشیدن نظامیان شان از افغانستان را ندارند.