-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳, دوشنبه

واشنگتن پست: پلان دکترغنی برای حفظ قدرت با خطر رو به رو است


احتمال بروز دو باره جنگ داخلی وجود دارد. به حواله روزنامه واشنگتن پست، کاهش قوا درافغانستان فرآیند تازه صلح بین امریکا و طالبان افغان را با خطر رو به رو می کند که در فرجام، در برنامه خروج امریکا از این کشور دشواری های بیشتری بروز می کند. کارشناسان جنگ داخلی بدین باور اند که طالبان در صورت دریافت کمک های خارجی و دسترسی به اقتصاد غیرقانونی، به جای مذاکره، تقابل و جنگ را ترجیح می دهند.
کاهش نیروهای امریکا به طالبان اعتماد بیشتری می بخشد تا فکر کنند که استراتیژی جنگی شان کار آمد است و برای خروج کامل امریکا زمینه مساعد است. واشنگتن پست می گوید که این تصمیم در واقعیت امر ممکن است بخشی از امکانات چانه زنی بین نماینده امریکا و سران طالبان بوده است. اما تصمیم کاخ سفید درین باره با جریان مذاکرات با طالبان هم زمان نبود. این تصمیم، زلمی خلیلزاد را که سعی داشت «تعهدات امریکا را ثابت» نشان دهد؛ تحت فشار گذاشته است.

آیا افغانستان ازین پس تغییری در سیاست داخلی خویش می آورد یا دو باره به جنگ داخلی درمی غلتد؟
خطر کاهش قوای امریکایی این است که تحرک تازه ای را در سیاست داخلی افغانستان به وجود آورده و ساختار سیاسی رژیم تحت الحمایه امریکا را بی ثبات می سازد. سمیع یوسفزی خبرنگار افغان می گوید که نخبه گان سیاسی افغانستان وضعیت موجود را با زمان خروج قوای شوروی در سال 1989 مقایسه می کنند. با توجه به خاطرات آن زمان و وضعیت جاری طالبان، ممکن است بازیگران داخلی درافغانستان خود را برای بدترین سناریو یعنی جنگ داخلی میان چند حزب و سازمان آماده کنند  و شماری از رهبران درجریان جنگ از پایگاه های قومی شان استفاده کنند. برخی دیگر احتمال دارد با دریافت کمک از حامیان خارجی شان مستقیم به امکانات دست یابند. چنین موقعیت آرایی های سیاسی موارد فرار در نیروهای امنیتی را بیشتر می سازد. 
این حوادث سبب می شوند که یارگیری های دکترغنی برای باقی ماندن در قدرت برای پنج سال دیگر با تهدید رو به رو شود. درصورت وخامت اوضاع امنیتی و تلاش نخبه گان سیاسی برای سوء استفاده از وضعیت امکان دارد که برگزاری انتخابات را نا ممکن بسازد. 
سپس نویسنده واشنگتن پست نتیجه می گیرد که با نصف شدن نیروهای امریکایی، گروه های تروریستی مستقر در افغانستان به ویژه القاعده می توانند امریکا را باردیگر مورد هجوم قرار دهند.