-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۲, دوشنبه

نمرود زنده! دولتی ضد ملی که تاریخ افغانستان به یاد ندارد

گروه ترور ارگ را چرا به نجات آن سه زن و دو نا مراد گرسنه در فاریاب اعزام نکردی؛ این نمرود ظاهر شده در در خرابکدۀ افغانستان؟


صدها خانواده در محاصره طالبان؛ دو نفر از گرسنگی جان دادند. ین خانواده ها در ولسوالی پشتونکوت، ولایت فاریاب هستند.
یک نره خبر دوپا، سه زن را در کمال بی رحمی قمچین می زند. اما برای غنی، این صحنه های تروریستی، یک فرصت است، این ها را بگذار و نوید خان آبادی را بگیر!
درین حیص و بیص، یک آقا که در نقش سیل بین در سایه اشرف غنی به کنفرانس ژنیو قدم رنجه کرده بود،
در هوای دیگری سیر می کند و مدعی است که هر چند دشمنان افغانستان تلاش کردند که با ایجاد رویداد‌های امنیتی کنفرانس ژینو را ناکام نشان دهند؛ اما این کنفرانس موفق و مملو از دستآورد‌ها بود. معلوم نیست که خود مشارالیه در ژنیو چه گفت و چه شنید؛ فقط حدیث مملو از خالی آورده است.
 اما در ذهن من همان صحنه شکنجه سه زن برده شده زنده است و جان دادن دو بی پناه از گرسنه گی در فاریاب که در محاصر برادران ناراضی از بهر فقدان یک لقمه نان نقد زنده گی خود را دادند و هیچ یک از اعضای دسته ویژۀ تروریستی ارگ به نجات شان روانه نشد؛ همان خونتایی که نظام قیصاری را سرکوب کرد؛ می توانست آن سه زن، آن سه مادر را از دست جانوران رهایی می داد.
غنی حالا در نقش یک نمرود کاملاً بی قلب و سرشار از پلشتی تحریک آمیز عمل می کند. همان عملیاتی که علیه مخالفان سیاسی به نام علی پور یا نوید خان آبادی راه می اندازند اگر یکی اش را به نجات همان سه زن بی نوا و همان گرسنه گان بخت برگشته اعزام می کرد، چه چیزی از شان و دارایی و زرق و برق درگاه شان کم می شد؟ سپس دریشی‌ آن آقای مملو از تهی در مغزم می چرخد تا آن را به جوش بیاورد.