-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

ریاست ارگان های محل یا لانۀ فساد کاران ریاست جمهوری؟

اعتراض والی ها در برابر متین بیگ
گزارش می رسد که ریاست ارگان های محل که وظیفه اش نمایندگی سیاسی از ریاست جهوری است،  به لانه فساد مبدل شده است. در گزارش خاص آمده است که تقرر متین بیگ به ریاست ارگان های محل، دست درازی های ماموران ارگ در انتصابات و مقرری ها در ارگان های دولت را افزایش داده است. حتی یک مامور ارگ با یک تلفن می تواند کسی را مقرر و کسی را معزول کند و آقای متین بیگ به حیث یک سکرتر کار می کند. 
زمانی جیلانی پوپل رئیس اداره مستقل ارگان های محل که گاهی احکام مارشال فهیم را مسترد می کند و اقتدار وی باعث شده بود که فهیم دیگر از خیر دست اندازی در مسایل ریاست ارگان های محل انصراف داده بود. حالا متین بیگ به فرمایش یک کارشناس اداره امور هم سر خم میکند. 
اکنون والیان ولایات مدعی اند که متین بیگ یک آدم بی کفایت و ناتوان است و قادر به تامین حقوق والیان نمی باشد. 
والی ها می گویند که مکاتیب ارسال آن ها هرگز به رئیس جمهور تحویل داده نمی شود و آقای متین بیگ جرأت ارجاع مکاتیب رسمی والیان را به رئیس جمهور ندارد. 
اتهام دیگری که برآقای متین وارد است این است که هر والی در بدل رشوه و تا وبالا شدن مبالغ کلان پول مقرر می شود.