-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱۸, یکشنبه

نیش زنی ابوحامد و جنرال مراد، بسم الله خان را ...

 به نقل از یک جنرال ارشد وزارت دفاع: یک شب خلاف معمول از ریاست جمهوری تماس گرفته شد که جلسه سرقومندانی اعلی است و شما تشریف بیاورید. من بلا درنگ به ریاست جمهوری رفته و در اطاق جلسه طبق معمول در کنار معین ارشد وزارت داخله نشستم.
اجندای جلسه برکناری صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و استاد عطا محمد نور بود. اعضای جلسه یکی پی دیگر آمدند. سفیران امریکا و انگلیس نیز در این جلسه حضور بهم رساندند.
جلسه با مشت کوبیدن ها و چیغ زدن های ریس جمهور شروع شد. ریس جمهور غنی بسیار عصبانی بود و با خشم و غضب گفت صلاح الدین و عطا را برکنار میکنم و دیگر حوصله بر یک لحظه حوصله ای دیدن شان را در حکومت ندارم.
از صحبت های تند و خشم آلود اشرف غنی محترم سرور دانش به توجیه حقوقی تصمیم ریس جمهور پرداخت و ریس جمهور را کاملن حق بجانب دانست.متعاقبآ توجیهات حقوقی معاون دوم حنیف اتمر تدابیر نظامی و امنیتی لازم را در صورت مقاومت این مقام بیان کرد و هنوز صحبت های ایشان تمام نشده بود که داکتر عبدالله عبدالله ریس اجراییه صحبت اتمر را قطع و از ریس دفتر و اتمر پرسید که اجندای جلسه امشب را با کی مشوره کرده اید و به ادامه گفت این اجندا را بردارید و بدانید که صلاح الدین خان و استاد عطا محمد نور باد آورده نیستند و حکومت فعلی مدیون زحمات آنان است و باید بپذیریم که این دو شخصیت بی ریشه نیستند.
ریس اجراییه به ادامه سفیران امریکا و انگلیس را مخاطب قرار داده گفت : صلاح الدین خان و عطا محمد نور دشمنان نظام و دولت وحدت ملی نیستند بلکه آنها از حامیان اصلی دولت وحدت ملی می باشند و باید این مسله روشن و واضح باشد.
این جنرال برجسته ی وزارت دفاع به ادامه گفت: در جریان صحبت های ریس محترم اجراییه اشرف غنی چندین بار سعی کرد صحبت کند ریس اجراییه به وی اجازه صحبت را نداد و در پایان جلسه مسله تذکره برقی و توزیع مطرح شد که با واکنش شدید ریس اجراییه مواجه شد و جلسه با درگیری لفظی ریس جمهور و ریس اجراییه بدون نتیجه و دعای ختم پایان یافت.
در جریان بحث های تند و موضع گیری قاطع داکتر عبدالله عبدالله ریس اجراییه جنرال مراد علی مراد روی کاغذ نوشت رحمت به شیر داده گر داکتر عبدالله با این موضع گیری قاطع و جدی اش .
جنرال مراد علی در پایان جلسه نیز مرا مخاطب قرار داده گفت : توره بخدا کدام پنجشیری دیگه همطو موضع گیری کده میتانست و به ادامه گفت: یادت است فلانی که فلانی وزیر دفاع پنجشیری چگونه در برابر حامد کرزی قد راست می کرد خودش را. و بعد گفت شما پنجشیری ها بی انصاف و بسیار بی حوصله هستید.