-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲۴, شنبه

برای نجات " خاشقجی هراتی" از چنگال PPS فعال شوید!


نوشته هارون « امیرزداده»


برای نجات " خاشقجی هراتی" از دست رئیس روانی ارگ باید شتافت!

جهان ولیعهد سعودی را به خاطر قتل وحشتناک جمال خاشقجی ، منتقد دولت سعودی محکوم و از وی نفرت کردند.
اما پیش چشمان مردم و جامعه جهانی حکمران روانی و مستبد افغانستان در تحت حمایت غرب ما شاهد ده ها "خاشقجی افغانستانی" قربانی کتک خوردن شخصاً بدست او ، محافظان و یا دستگاه های سرکوب اصلاح طلبان و آزاد اندیشان در ۴ سال اخیر هستیم، که هیچ کسی به داد شان نمی رسد.
در تازه ترین موارد حادثه کتک زدن و سیلی کاری یک جوان هراتی منتقد در انظار صد ها بیننده در تاریخ استبداد، خودکامگی و قلدری حکمرانان این کشور نظیر ندارد. 
غنی روانی شخصا از سر ستیژ پایین شده و جوان دلیر هراتی را پیش چشمان مردم سیلی کاری کرده و توسط محافظانش کتک زده و بجای نا معلومی انتقال داده است.
از روزیکه این آدم روانی توسط تقلب به زور آمریکایی ها بر سر گرده مردم سوار شد، ما شاهد همچو حوادث وحشتناک بسیار هستیم. ادبیات سیاسی این روانی چرندیات، زشت گویی، توهین و یا چیغ زدن است. او برای یک نمایش عوامفریبانه و ارسال سه لاری پسته به ارزش ۱۰۰۰ دالر به خارج تحت نام ،"راه لاجورد"، هزاران دالر را صرف تشریفات برای استقبال از خود نمود. این در حالی بود که پروژه مذکور در دوران تصدی ضرار احمد مقبل وزیر خارجه وقت حکومت کرزی اساس گذاشته شده بود و غنی هیچ نقشی در آن ندارد.
هیچ نیازی به این هیاهوی و مصارف گزاف نبود. این پروژه را میشد توسط والی هرات و یا در نهایت معاون رئیس جمهور افتتاح نمود.
یکی از خصوصیات حکومت داری این روانی اینست که در هر ولایتی که سفر می کند، برای خود فرش قرمز بر روی خاک و لوش پهن می کند و مراسم رسم گذشت و تشریفات خاص برای خود برگزار می کند که گویی او به کدام جمهوریت خود مختار و یا کدام کشور خارجی سفر می کند.