-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۸, دوشنبه

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولت قطر نوشت که دور بعدی مذاکرات صلح بین طالبان و هیأت امریکایی به رهبری دکترخلیلزاد به تاریخ 25 فبروری برگزار خواهد شد. درین حال سخنگوی طالبان گفت تا زمان خروج کامل قوت های امریکایی از افغانستان هیچ مذاکره ای با حکومت کابل مطرح نیست.