-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱, دوشنبه

از گفته های مانای احمد شاه مسعودبیا خودت تاریخ ساز شو! 
بان که بی‌ بی‌ سی از تو یاد کند؛ 
بی بی سی گپ تو ره بگوید؛ 
تاریخ آینده تو ره نوشته کند؛ 
سرگذشت تو ره نوشته کند که ده اینمی وقت، کدام مردم بودند؟ 
چی کردند؟ 
چی تصمیم گرفتنند؟ 
چطور مسیر تاریخه تغییر دادند؟