-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۶, یکشنبه

ارگ از تشکیل تیم انتخاباتی حنیف اتمر وارخطا شده است


اقبال عزیزی؛ آدمی که چای صبح را خورده، از خانه می برآید و تا شام علیه آقای حنیف اتمر تبلیغات می کند.تقرری محمد اقبال عزیزی والی پیشین لغمان و لوگر بر یک مسندی که در قانون اساسی هیچ جایی ندارد، از بهر آن است که دکترغنی در دور دیگر انتخابات یک تیم دسیسه پرداز جدیدی را تدارک دیده است.
عزیزی به لقب مشاوریت ارشد ریاست جمهوری!
عزیزی دریک مجمع جوانان وفعالین سیاسی جنوب کشور درکابل گفت:
حنیف اتمر یک خاین ومار آستین بود و از امکانات دولت دوستان متعهد رئیس جمهور را تخریب میکرد و جوانان متعهد به اشرف غنی را از ارگ دور نگاه کرده با بدنام می کرد.

اقای عزیزی افزود؛ اما برعکس دکتر حمدلله محب وسلام رحیمی واقعا مخلصين ومتعهد به رئیس جمهور هستند. اگر رئیس جمهور به جای اتمر از اول کار های سیاسی را به دکتر محب وسلام رحیمی می سپرد؛ امروز وضعیت سیاسی رئیس جمهور   به مراتب خوب تر می بود.

وی افزود: از روزی که اقای اتمر از ارگ رانده شده است،  روابط جوانان با رئیس جمهور  خوبتر وبهتر شده است.  جوانان باز به ریس جمهور رو آوردند. حتی عزیزی ادعا کرد که اتمر شهادت نامه صنف دوازده را جعلی جور کرده، در حالی که محب مدرک دکتری دارد.

 عزیزی با لحن خیلی تند اقای اتمر را خاین ملی، جاسوس و وطن فروش عنوان کرد.  

گزارش دیگری مشعر است که در جلسه شورای عالی احزاب جهادی وملی که عزیزی هم عضو آن است؛ به تنظیم های جهادی طعنه داده است که جای تعجب است شما جهادی ها از یک خادیست جهنمی حمایت میکنید وبا نجیب جنگ کردید و بالای  داعیه جهادی تان چلیپا کش کردید... از خدا نمی ترسید؟ در جلسه جنجال برخاست.  
جالب این است عزیزی خود یک کادر جوان است که مدرک  ماستری در روابط بین المللی را از خارج کشور به دست آورده واز جوانان نخبه مناطق پشتون نشین به شمار میرود. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته یکی از سپاهیان سربکف اشرف غنی بود. توقع میرفت بعد از پیروزی اشرف غنی به حیث والی دریکی از ولایات درجه اول گزینه شود؛ ولی ناگهان در های ارگ به رویش بسته شد وطبق ادعای خودش، آقای اتمر به وی گفته بودکه  که  اشرف غنی به هیچ وجه  شما را نمی خواهد.

انتصابات اداری غنی در هفته های اخیر به شدت جنبه سیاسی- انتخاباتی پیدا کرده است. تقرری عمر داودزی، امرالله صالح، اسدالله خالد، حلیم فدایی  واقبال عزیزی نشان می دهد که  ایشان در صدد تهیه تیم سیاسی جدید است. 
ارگ طوری وانمود میکند که  گویا اتمر مانع نزدیکی این افراد با رئیس جمهور بود واینک دروازه به روی شان باز شده است!