-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۸, دوشنبه

راشا تودی- ترجمه رضا نافعی

 حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ انگیزه جنگ علیه افغانستان خوانده شده، در حالی که نقشه آن ۱۸ ماه قبل از حملات ۱۱ سپتامبر، در زمان بیل کلینتون، ریخته شده بود. کلینتون، خود، در پایان سپتامبر ۲۰۰۶، رسما این واقعیت را اعتراف کرد. بنا به تایید Naiz Naik   وزیر خارجه پاکستان در آن زمان،  دستگاه حکومتی جورج بوش، قبلا، در ماه جون ۲۰۰۱( دو ماه قبل از واقعه ۱۱ سپتامبر)  همپیمان محلی خود پاکستان را از وجود چنین نقشه هائی مطلع ساخته بود.