-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۳, پنجشنبه

یک رکورد تاریخی دیگر به نام طالبان ثبت تاریخ شد


طالبان با حفر تونل ۸۰۰ متری یک پاسگاه ارتش را در کندهار انفجار دادند. شما تصور کنید که برای انجام این کار ( که شدیداْ باید سری و مخفی هم باشد) چقدر توان انسانی به مصرف رسیده است! اصلن در شرایط جنگی افغانستان که همه چیز به بدترین نوع خشونت در روی زمین جریان دارد؛ چنین فعالیت انسانی در زیر زمین، از دائره حدس و باور بیرون است.