-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۹, چهارشنبه

اظهارات مشاور قبلی شورای امنیت ملی هند


روزنامه اکانومیک تایمز گزارش داد که شیف شنکر مینو مشاور پیشین امنیت ملی هندوستان گفت که هند هرگاه می خواهد به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه حضور داشته باشد نباید نسبت به عواقب خروج سربازان امریکا از افغانستان هراسی به دل راه بدهد. شیف شنکر که در گفتمان انجمن دوستی هند و امریکا سخن می گفت، افزود:
ما تنها کشوری نیستیم که در صورت بدتر شدن وضعیت ناشی از خروج قوای امریکا از افغانستان اثر پذیر می شویم. هرچند من فکر نمی کنم که چنین چیزی اتفاق بیفتد. 
مشاورقبلی شورای امنیت ملی هند مشخص گفت: هند باید از پاکستان نگرانی دارد نه از افغانستان. وی خطاب به حضار گفت که آیا شما کدام افغانی را می بینید که تروریست باشد؟ شما فقط تروریست پاکستانی را می توانید ببینید. مشکل ما پاکستان است، نه افغانستان. 
شیف شنکر اضافه کرد که اگر هند از خروج قوای امریکا از افغانستان مشوش است نباید نام یک قدرت بزرگ را بر خود بگذارد.