-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۶, شنبه

کلاه گشاد تلویزیون طلوع بر سر حمید فیاض

فیاض حمید در جایگاه «مهمان ویژه» در برنامه رقابتی «ستاره افغان» مرتکب لغزش گفتاری و احساسات که امری طبیعی است؛ اما بی تردید که اسباب کدورت خاطر چهار هنرمند پر آوازه، مجرب و پرطرفدار را فراهم آورد.

 اولین اشتباه از کارگزاران شبکه طلوع بود که به جای یک چهرۀ پر وزن هنری، یکی از هم قطاران قبلی ستاره افغان را هم طراز داوران پنداشته و او را در جایگاه خاص نشانده بودند.

فرآورده ها و دست آورد های هنری فیاض حمید از نظر جان مایه وجوهر هنری، اگر رقص و عشوۀ مدل های ماه روی از کلیپ هایش حذف شود، تقریباً معادل یک مبتدی است که از صفر شروع کرده و هنوز به شماره  یک تقرب نکرده است.

دلیلش این است که فیاض، هنوز در اجرای آهنگ ها، خودش نیست؛ حتی درجستجوی خودش نیست؛ کس دیگری را دنبال می کند که در پوست او در آید و طبایع متلون و همیشه در تحول، او را تحمل کنند. مبتلا به سوء تفاهم هنری است. به جای فهم فردیت هنری خویش، هنوز ملبس با تقلید کامل و دست دوم شگرد های اجرایی و غُرِ گلوی فرهاد دریا است.

 به عنوان یک مخاطب نسبتاً سخت گیر هنری، بنده بدین باورم که وی از جوش و هیجان وافر برای تغییر از حالت هنرنمایی به هنر ورزی، بهره مند است و هرگاه باد کاذب و اضافی را از دماغ خود تخلیه کند؛ راه پیشرفت و باروری و رسیدن به غنا و روحانیت هنری به رویش باز است.
 یک هنر پذیر ( درهرسطحی که باشد) چه نیازی دارد به جای شنفتن آهنگ های ارویجینل فرهاد دریا، برود دنبال فیاض حمید؟! مخاطب هماره دنبال ویژه ها و شاخصه هاست؛ به ویژه در عوالم ارزش های درونی که هرگز نمی شود در آن ساخته کاری کرد و امیدوار بود که مردم نمی فهمند!
حمید فیاض نخستین مأموریت خود را کشف خود تعریف کند؛ آنگاه فرصت فراهم می آید تا هنر شروع شود.