-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲, سه‌شنبه

رفقای قبلی اتمر صاحب می گویند که به اتمر پیوسته اند!

برخی از افراد، گروه های کوچک و جریان های حاشیه یی سیاسی که از قبل وابسته به حنیف اتمر و کاروبارش بودند، اکنون اعلام می کنند که از حنیف اتمر حمایت می کنند! این یک نکته خبری نیست؛ چیزی تکراری و کهنه است و شعور اجتماعی هم آن را جدی نمی گیرد. قضیه زمانی می شود که مثلاً ناگهان خبر برسد که احمدولی مسعود یا رحمت الله نبیل به حنیف اتمر بیعت کرده و در بارگاه وی حضور یافته اند!