-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳۰, یکشنبه

اتحاد جمیعت و جنبش نتیجه نمی دهد

اتحاد جمیعت، جنبش و حزب وحدت ( شاخه خلیلی) نسخه از کار افتادۀ همان توافق نامه جبل السراج است که هیچ نتیجه نداد و حالا از سر مجبوریت، درقالب عاجل یک طرح انتخاباتی دو باره شکل گرفته است. این تشکل انتخاباتی زمانی شکل گرفت که جا برای عبدالله، جنبش و گروه خلیلی در تیم های غنی و اتمر تنگ شد. بنا برین مجبور شدند یک تیم مدعی (طراز اول، نه) رسیدن به مطالبات معاونیت و تبع معاونیت را  به هدف چانه زدن با دکترغنی و اتمر به وجود آورند. بزنس اتحادیه جمیعت، جنبش و فرقه خلیلی فقط این است که در کشمکش بین غنی و اتمر، به عنوان وسیله ایجاد موازنه یا برهم زدن موازنه عمل می کند و صرفاً به درآمدِ سیاسی همین تعامل بین البینی می تواند امیدوار باشد.