-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۳, چهارشنبه

این‌ آقای مرموز، چرا خودکشی نمی کند؟


نویسنده: قدیر مجددیامرالله صالح در مهلت (۲۷) شبانه روز ثابت ساخت آلوده در فساد ترین اداره را می شود از وجود اشخاص مفسد و بد ذات حرامزده استفاده جو پاک ساخت به سالم ترین ارگان تبدیل نمود .
معصوم استانکزی چهره مرموز و تا هنوز ناشناخته از حکومت شهید دکتر نجیب الله
تا اکنون در هیچ مقام دست آورد مثبت و نام نیک ندارد .
ولی متاسفانه بر خلاف همه ویژه گی های تخصصی این فرد بدنام و نا کاره ده ها بار امتحان داده ناکام ، نا موفق در حکومتهای گذشته ، امروز و همچنان پیشگاه ملت شریف افغانستان. 
همواره زمینه ساز فاجعه ها و حادثه های دلخراش و جان سوز بوده است یا اگر زیر بنایی و تهداب فلاکت های تشکیل شده دهشت وحشت افگنی تروریستی دشمن را که موفقانه انجام داده اند ریشه یابی شود مسوولیت سنگین آن به گونه یی بدوش این آدم می رسد .
حادثه شهادت بیشتر از صد ها جوان در میدان وردک مشت نمونه خروار از فاجعه های نابخشودنی است که لکه های خون پاک آنها عزیزان دامن این قصاب را سرخ می سازد .