-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۰, چهارشنبه

توافق اولیه بین خلیلزاد و رهبران ضد طالبان در کابل


مذاکرات جانبی بین شرکای دایمی ائتلاف ضد طالبان در دهلی نیز در جریان است.
سرانجام، دولت کابل که برای بقا، هر سه ماه بعد، یک جهنم قومی تولید می کرد؛ در یک دو راهۀ سرنوشت گیر افتاد واینک نقش کِلک ششم را از آن خود کرده است.

گزارش های تازه اما ( تا هنوز) رسمی نشده حاکی اند که امریکا در مشوره با طالبان با یک نیروی سوم ( متشکل از رهبران ضد طالبان) در داخل و خارج از تشکیلات حکومت کابل در مورد پیشبرد اجندای مذاکرات صلح و جور آمد با طالبان ائتلافی را تشکیل داده است. درین حال گزارش شده که مذاکرات بین شرکای استراتیژیک نیروهای ضد طالبان در دهلی جدید نیز در جریان است.

خلیلزاد به دکترغنی واضح بیان کرده است که وی از انتخابات ریاست جمهوری و صلح، یکی را انتخاب کند. اصرار بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تحت ادارۀ حکومت غنی به معنای تشدید جنگ است. گزینه صلح، لازمه اش این است که تا زمان مشخص شدن جزئیات جامع توافق امریکا با طالبان، یک حکومت عبوری در افغانستان قدرت را در دست گیرد. گزارش های ثقه مشعر اند که طالبان به خلیلزاد گفته اند که آن ها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند که با دکترغنی که خودش را پیشاپیش به ریاست جمهوری هم نامزد کرده، به عنوان یک طرف قضیه وارد گفت و گوهای صلح شده و بدین وسیله، اعتبار انتخاباتی وی را تقویت کنند.
طالبان می دانند که گفت و گو با دولت کابل درصورتی که نیروهای اصلی «ضد طالبان» غیرحاضر صحنه باشند؛ به معنی شروع یک مرحلۀ دیگر جنگ است. طالبان می دانند که نیروهای سیاسی و نظامی ضد طالبان، رسماً اعلام نکرده اند که از زعامت دکترغنی برای نماینده گی از آنان در چانه زنی های صلح فرمان بری دارند. پس بود و نبود دکترغنی و تیمش، در تعاملات حساس کنونی یکسان است.