-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۴, دوشنبه

شتاب زده گی های بد فرجام وزارت داخل


در گرماگرم سروصداهای عمدی برای اعادۀ نظم اجتماعی، وزارت داخله یک دوسیه جدیدی برضد عبدالحمید خراسانی هم اختراع کرده است تا گردش تبلیغات میان تهی و پوپولیستی را به نفع اجندای خاص سیاسی و فردی ختم کند. امرالله صالح ظاهراً فردی را به عنوان تکه سرخ نشانه رفته است که هیچ نوع جنایتی در ارگان های امنیتی و عدلی به نام وی ثبت نشده است. اما به نام ملا تره خیل و دیگر انارشیست های مذهبی- قومی گزارش های زیادی وجود دارد. البته باید قید کرد که جنایتکار، قوم و مذهب ندارد و همه باید نابود شوند.

واقع بینی، شجاعت ووجدان بلند می خواهد. حمید خراسانی رسماً حزبی را رهبری می کند که ثبت وزارت عدلیه است. هیچ گزارشی نیست که وی کسی را کشته باشد؛ هیچ کسی صدایش بلند نشده که حمید خراسانی و نفراتش، خانه اش را دزدیده و پول و جوهراتش را ربوده؛ هیچ کسی نیامده که ادعا کند حمید خراسانی فلان کس را اختطاف کرده و این مبلغ پول را از ما ستانده است.
اگر این مساله اثبات نشود، آینده قضیه برای امرالله صالح بسیار درد سر ساز خواهد شد.