-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۸, دوشنبه

مذاکرات استفساری و پرتنش بین اشرف غنی و زلمی خلیلزاد


دولت افغانستان فرجام مأموریت خلیلزاد را ترسناک تلقی می کند.اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که مذاکره بین دکترغنی و زلمی خلیلزاد در فضای فوق العاده متشنج سپری شده است و دکترغنی از شرحیات ماوقع در قطر از زبان خلیلزاد ابراز ناراحتی و نا امیدی کرده است.دکترغنی گفته است که همکاران امریکایی ما معلومات اصلی را که در اتاق قطر واقعاً چی می گذرد را در اختیار دولت افغانستان قرار نداده است و دولت افغانستان انتظار وضاحت بیشتر و قابل قبول است.

 گزارش می افزاید که ممکن است رئیس جمهور برای برگزاری یک جلسۀ مشورتی فراگیر وواکنشی عنوانی تمامی نیروها و رهبران سیاسی فراخوان صادر کند.