-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۶, شنبه

رادیو آزادی، از کورخانه نشین، احوال بغداد می پرسد

رادیو آزادی همیشه وقایع و دگردیسی های مهم سیاسی و نظامی را با یک نفری تحلیل و بررسی می کند که موصوف از چند سال به این سو در مهمانخانه امنیت ملی، جیره روزانه و خرج جیب دریافت می کند. این آقای ریشو، سید اکبر آغا است و هرگاه به چنگ طالبان اصلی بیفتند؛ پوست از سرش جدا می کنند. از قول سید اکبر آغا مستقر در مهمانخانه وزیر اکبرخان کابل کشف بزرگی فاش شده است بدین شرح: سید اکبرآغا: در نشست دوحه روی خروج نیروهای خارجی توافق شده است!!