-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۳, پنجشنبه

ترمپ: شوروی حق داشت به افغانستان حمله کند

رئیس جمهور امریکا تلویحاً «مجاهدین افغان» ضد شوروی را تروریست خواند. نشریه نیویورک مگازین سخنان دیروز رئیس جمهور هردم خیال امریکا را در مورد یورش نظامی اتحاد شوروی به افغانستان نقل کرده است.
نشریه به نقل از دونالد ترمپ نوشت: دلیل حضور روسیه در افغانستان آن بود که تروریستان به قلمرو روسیه رخنه می کردند. آن ها حق داشتند آن جا باشند؛ مشکل این بود که جنگ در آن جا شدید بود. جنگ بسیار شدید سبب شد که اتحاد جماهیر شوروی به روسیه تبدیل شود.

نشریه سپس می گوید: این که از اثر شدت جنگ در افغانستان، شوروی به روسیه تقلیل یافت؛ حرفی است درست. اما نکته عجیب در سخنان ترمپ این است که ادعا دارد که شوروی ها «حق» شان بود که به افغانستان حمله ور شوند و «مشکل» شان هم این بود که در آن جا با نبرد سخت مواجه شدند. 
مردم امریکا با واکنش حکومت شان در برابر حمله شوروی به افغانستان-  توافق حکومت کارتر به مقابله با آن و درپی آن، مسلح سازی چریک های ضد شوروی که اکثر آنان افراطیون اسلامی بودند؛ توافق نظر ندارند. اما درین مساله که شوروی ها با تجاوز به افغانستان در مقایسه با امروز در آن جا کمتر مرتکب شرارت شدند؛ یک اندازه اختلاف نظر وجود دارد.