-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۹, چهارشنبه

تاریخ حمله اسدالله خالد به پاکستان چه وقت است؟

مسافران رونده به طرف پشاور باید با قوای هجومی اسدالله خالد به پاکستان سفر خود را نتظیم کنند.


اسدالله خالد روز اول معرفی خود به وزارت دفاع، از حمله عاجل بر تاسیسات طالبان در «مراکزاصلی شان» یعنی پاکستان سخن گفته بود.

 یکی از دوستان نمیدانم از روی طنز یا جدی نوشته بود که قرار است برای اجرای یک کار عاجل روانۀ پاکستان شود. مشارالیه تشویق داشت که حمله اسدالله خالد به پاکستان همزمان با سفر وی به پاکستان پلان شده باشد؛ این اتفاق ممکن است باعث انسداد مرز تورخم شده و سفر وی به پاکستان به تاخیر خواهد افتاد.

 آن مرد بی ریا سوال کرده بود که آیا تاریخ دقیق حمله اسدالله خالد به پایگاه های طالبان مشخص می باشد یا خیر؛ درضمن وی نمی داند که جبهه اصلی هجوم از استقامت تورخم خواهد بود یا اسپین بولدک. سرانجام یک دوست از روی شوخی به وی پیشنهاد کرده است که بهتر است وی با لشکر هجومی اسدالله خالد که با پوشش هوایی و زمینی همراه است؛ یک جا وارد پاکستان شود که هم از رشوه پردازی به تحصیلداران سرحد بی غم شود و هم در روز هایی که قوای خالد به سوی اسلام آباد، کویته و کراچی پیشروی می داشته باشند؛ با خیال راحت در پشاور ( پشت جبهه) به کار و بار خود برسد. خوبی مسافرت همزمان با ورود قوای خالد به پاکستان یکی هم این است که درهفته های فتح پایگاه های طالبان درشهر های اسلام آباد، کویته، راولپندی و کراچی، خط مرز از بین رفته و رفت و آمد فلاینکوچ ها هم از کابل تا به پشاور و اسلام آباد بدون شک مستقیم خواهد بود.