-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲, سه‌شنبه

مرگ ملایعقوب و ادامه جلسات سری خلیلزاد با مقامات ارشد طالبان

هرگاه ترور ملایعقوب، فرزند ملاعمر تایید شود، این حادثه حکایه از آن دارد که گفت و گو های صلح خلیلزاد با رهبران پاکستان تا برخلاف گذشته این بار بیشتر ثمر داده و فردی که میراث دار ملاعمر بود و خودش را بیشتر از سرکرده گان طالب در قطر صاحب حق و صلاحیت بیشتر می دانست؛ از صحنه حذف شد. یعنی یک گام اساسی دیگر برای تامین صلح در افغانستان برداشته شد.
صلح وجنگ افغانستان در ید ملایعقوب یا دیگر ملاها نیست. پیوست با انتشار خبر ترور ملایعقوب، جلسات خلیلزاد عقب درهای بسته در ابوظبی آغاز شده و از ساعات متوالی تا کنون ادامه یافته است. گروه طالبان ظاهراً برای اجتناب از تبلیغات علیه آن گروه، ادامه ملاقات با خلیلزاد را در خاک پاکستان به صلاح ندانسته و اکنون شش تن از سرکرده های طالب در جلسه حضور دارند.