-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۴, دوشنبه

حمایت نامه محمدرضا محمدی در باره سپنتا را خواندم. رضا محمدی بهتر است در شرح مفاهیم مارکسیزم و به اصطلاح « چپ شناسی وطنی» یک ذره احتیاط کند. مارکسیسم و فلسفه تاریخی چپ در افغانستان ژرفایی دارد که با خوشبینی عاطفی وخصوصی یا الهام شعری به همراه ۱۵۰ واژه نمی توان توضیحش داد.