-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۳, پنجشنبه

مذاکرات با طالبان، سرنوشت کمیسیون انتخابات را تعیین می کند

خبرهای غیر رسمی می گویند که کاندیدان ریاست جمهوری کابل نشین از روند مذاکرات عقب درهای بسته در چندین کشور بین رهبران طالبان و حکومات منطقه بی خبر اند. این بی خبری سبب شده که هریک طبق معمول خود شان را یک باره یا دو باره نامزد کرده اند. جریان طوری است که از رئیس جمهور تا عبدالله و دیگر نامزد ها به شدت و جدیت در حاشیه مسایل نگه داشته می شوند.
شدن، نشدن، و چی وقت برگزار شدن انتخابات، در دست کمیسیون یا غنی- عبدالله نیست. قضیه کلان شده، فراتر رفته و اوضاع و آرایش تازه ای پدید آمده است. تمام کاندیدا های کابل نشین دل شان از کارشیوۀ کمیسیون انتخابات داغ داغ است و تمام احزاب و سیاسیون از برکناری یا اصلاحات بنیادی در رهبری کمیسیون حمایت می کنند. اما کدام نیروی می تواند کمیسیون انتخابات را لغو یا سر از نو متشکل کند که برای همه قابل قبول باشد؟
پاسخ این سوال نزد غنی- عبدالله نیست. چون آن ها خود شان مسبب اصلی این بن بست و گنده گی انتخاباتی اند. لغو و اصلاح کامل کمیسیون در صلاحیت و توان احزاب و کاندیدا ها هم قرار ندارد؛ چون، حکومت با سوء استفاده از دم و دستگاه دولتی با آن ها به مقابله بر می خیزد. اکنون سرنوشت کمیسیون انتخابات بین مذاکره کننده گان طالب با منابع رسمی چندین کشور شامل در بحران افغانستان رقم می خورد. هرگاه نتایج گفت و گو ها که در چندین محور ادامه دارند؛ سرانجام در یک نقطه کلی با هم به همسویی برسند؛ بحث آتش بس و سپس دولت مؤقت و موازی با آن، تاریخ برگزاری انتخابات به میان می آید. آنگاه کمیسیون انتخابات از بیخ و بن دگرگون می شود.