-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۲, چهارشنبه

نیویورک تایمز: امریکا در افغانستان فقط حریفان خود را فربه می سازد

زمزمه نا امیدی و شکست در ارکستر روزنامه های امریکا در باره افغانستان

چکیده نظریات روبرت کاپلان نویسنده امریکایینیویورک تایمز نوشته است که زمان خروج از افغانستان فرارسیده است. امریکا حتی بدون هراس از یک آینده بدتر، و بدون داشتن انتظارات بهتر، در آن جا باقی مانده است. امریکا درحال حاضر فقط به ماموریت خلیلزاد چشم دوخته تا راهی برای یک ثبات معقول در افغانستان پیدا کند.

همزمان، چین،‌ پاکستان، روسیه و هند از حضور نظامی در افغانستان به مراتب نسبت به امریکا سود می برند. فایده حضور نظامی امریکا در  افغانستان صرفاْ این است که گذرگاه انتقال انرژی را برای این کشور ها ایجاد می کند و به روسیه مجال می دهد که سرحدات جنوبی اش از شر تروریزم اسلامی مصوون شود. بدین سان، امپراتوری رقبای ما در پس زمینه سیاست کاهش قوای امریکایی شکل می گیرد.

یک استدلال ممکن این است که سقوط حکومت تحت حمایه امریکا درکابل شرایطی را فراهم می کند که این کشور ها در آن جا جای پایی برای خود دست و پا کنند، مگر بعداْ مساله تثبیت ثبات در آن کشور یاغی، به مشکلی علیه خود آنان تبدیل خواهد شد. 

آیا ما باید افغانستان را به دست خود افغان ها بسپاریم؟ هرگاه نشانه ای از تحقق ایده آل های ما به چشم نمی خورد، پاسخ به این سوال منفی است. صرف میلیارد دالر و استقرار ده ها هزار سرباز در افغانستان در کشوری که هنوز علامتی از ختم بی نظمی در آن مشهود نیست،‌ به ساده گی نشان می دهد که چنین سیاستی بقا ندارد. ما نباید فوری افغانستان را ترک گوییم. به هدف کاهش هزینه باید به زلمی خلیلزاد وقت بیشتری داده شود تا با متحدان ما درین باره کار کند و بدون یک زمان بندی برنامه ریزی شده دشمنان ما قادر خواهد بود که منتظر خروج کامل ما از افغانستان باشند.
بیائید صادقانه مطرح کنیم. افغانستان در عصر تکنولوژی فوق پیشرفته موشکی و درگیری های فراتر از سرعت صوت به مانند یک هواپیمای عظیم و بسیار پر قیمتی است که ما همچنان به ساختن آن ادامه داده ایم. این کشور بسان یک پاره بسیار کوچک امپراتوری امریکا است و بنا برین وقت آن است که از شرش خلاص شویم.