-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۷, پنجشنبه

کشاکش دشوار احمد ولی مسعود برای بقا و فتح سیاسی

احمدولی مسعود هنوز سرگرم مبارزه درونی به منظور فایق آمدن بر فرکسیون های محافظه کاران به رهبری قانونی و دکترعبدالله است. این نبرد سخت و نفس گیر داخلی است که سرنوشت شورای نظار و جنبش مقاومت نوین را سر از نو رقم خواهد زد. اما درمقایسه با زمانی که مارشال فهیم همه امور را قبضه کرده بود؛ اکنون فضا باز و بی خطر است.

جبهه دوم نبرد، کلنجار روی با جمیعت اسلامی است که از چند جا درهم شکسته و چالشی جدی حساب نمی شود.
 مشارالیه هرگاه میدان اول مبارزه را فتح کند، میدان دومی خود به خود دست بیعت و لبیک بالا می برد.
جبهه سومی، نبرد دپلوماتیک و احتمالاً حتی نظامی با طالبان است. حال سوال این است که آیا ولی مسعود از نظر روحی و روانی کاملاً برای رفتن به میادین نبرد سه مرحله ای آماده گی قاطع دارد و یا خیر؟