-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۶, یکشنبه

یک غنیمت خداداد برای پرسونل پلیس!

بوتل ها فوری بین آمران حوزات و مقامات عالیه در وزارت به طریق سلسله مراتب توزیع خواهد شد.

۱۶۷ بوتل مشروبات الکولی در ولایت کابل از سوی پولیس کشف وضبط شد.

پولیس مبارزه با مواد مخدر قومانداني ولایت کابل حوالی بعد از ظهر امروز طی یک عملیات به تعداد ۱۶۷ بوتل مشروبات الکولی را از یک باب دوکان در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل کشف وضبط نمود.

درپیوند به قضیه کسی بازداشت نگردیده مالک دوکان تحت تعقیب پولیس میباشد.