-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۱, پنجشنبه

فرار مشاور دبیر شورای عالی امنیت ایران


 گفته می شود یکی از مشاوران دبیر شورای عالی امنیت ملی با نام "اسماعیلی" قریب سه هفته پیش از ایران به ترکیه گریخته و سپس در این کشور نیز ناپدید شده است. و باز گفته می شود که وی در استانبول ترکیه خود را دراختیار مقامات کنسولگری امریکا قرار داده است.

شایعات متعدد در باره اسنادی که او از فعالیت های پدافند سایبری و موشکی با خود از ایران خارج کرده وجود دارد. ظاهرا دلیل فرار او از ایران، خبری بود که وی درباره لو رفتن ارتباط های بین المللی خود بدست آورده و پیش از دستگیری از ایران گریخته است.