-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۵, سه‌شنبه

احمد شاه مسعود: مردم را اذیت نکنید!

نوشته عبدالظاهر وکیلی

سخنی از پدرم جنرال عبدالصمد در باب احمد شاه مسعود !

خاطر نشان سازم!

احمد شاه مسعود مخالف سر سخت زورگوی ، ظلم و استبداد بود، هر آنکس درگیر این خصلت ها میباشد، از دیدگاه احمد شاه مسعود انسان مُضر به جامعه بوده و تهدیدی به ثبات و پیشرفت یک جامعه انسانی تلقی میشود.

به همین منظور همیشه حرف اش برای ما همین بود، شما مجاهدین قطعه کماندو که نزدیکترین افراد برای من هستید، متوجه باشید با این خصلت های منفی هرگز نزدیک نشوید، و من منحیث حامی شما به شما اجازه عام و تام میدهم، تا هیچ انسانی را اجازه ندهید، تا با گرویدن به این خصلت های مُضر باعث اذیت و آزار مردم ما شود .