-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۶, چهارشنبه

شایعه ای خطرناک درباره همکاری افغانستان با مجاهدین خلق ایران

ایرانی ها نیمی ازحکومت کابل و تقریباً تمامی جریان های مخالف حکومت را در اختیار خود دارند. مفرزه های نیمه خوابیدۀ آن ها در سراسر افغانستان منتظر قومانده اند و مستعد به انجام هر کاری نا ممکن در افغانستان اند.


شبکه های ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی شایعه ای را در مورد سفر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران به افغانستان انتشار داده اند. شماری درداخل افغانستان ممکن است درین جو سازی همکاری کرده باشند. این مساله عادی نیست و هرفرد یا جناحی که از روی احساسات ونا عاقبت اندیشی به چنین تحریکات دلخوش می کند؛ اشتباه جبران ناپذیر را مرتکب شده و حوادث مرگباری را پیش خرید می کنند.

شماری از حلقات در سطح دولت افغانستان ممکن است این مساله را بازیچه فکر کرده و بی آن که واقعاً چنین چیزی اتفاق افتاده باشد؛ برای مانور و مشوش کردن ایرانی ها، یک رشته تماس یا تعارفاتی با حلقات مجاهدین خلق از خود نشان داده اند. امریکایی ها در زمین آتش زیست ندارند. آن ها ممکن طرحی را روی دست دارند که طالبان، مجاهدین خلق و دسته جات افراطی سنی مذهب ایرانی با هم دست اتحاد داده و به هزینه امریکا و عربستان، کمپ های جنگی و آموزشی را در دشت های فراه، نیمروز و هرات بنا کنند.

کمپ سازی جنگی برای مهاجران و گروه های مسلح علیه یک دولت بر سر اقتدار همسایه،  ظاهراً نوعی تلاش برای پشاور سازی غرب افغانستان علیه ایران است. ایرانی ها نیمی ازحکومت کابل و تقریباً تمامی جریان های مخالف حکومت را در اختیار خود دارند. مفرزه های نیمه خوابیدۀ آن ها در سراسر افغانستان منتظر قومانده اند و مستعد به انجام هر کاری نا ممکن در افغانستان اند. علاوه برآن، متحد سازی طالب و مجاهدین خلق به اجماع کشورهای ضد امریکا در حوزه افغانستان نیازدارد. روسیه، هند، چین و پاکستان هرگز با این اجندا علیه ایران موافقت نمی کنند. این یک پندار خام و از قبل شکست خورده است. اما چرا مراجع اطلاعاتی ایران سرچشمه نشر این آوازه بوده اند؟

علتش این است که ایران برای انجام هر کاری در افغانستان زبانش دراز باشد. ایران، وقتی دریمن و سوریه، امریکا و عربستان را شکست می دهد، جبهات نیابتی آن ها در سرحدات خود با افغانستان را خیلی سهل و به دست خود افغان ها مضمحل می کند. حلقات خائن در حکومت کابل برای بقا در قدرت نا مشروع، با این سناریوهای منسوخ، حاکمیت ملی افغانستان را بیش از پیش تضعیف می کنند.