-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۶, شنبه

نشریۀ امریکایی: عطا نور می تواند ارگ کابل را به زور تصرف کند

این منبع از اشتعال یک جنگ و حشتناک داخلی در صورت خروج امریکا هشدار می دهد.انترنیشنل پالیسی دیگیست درارتباط به خروج امریکا از افغانستان نوشت:

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان معادل شروع یک جنگ وحشتناک داخلی است. این منبع افزود که جنگ نیابتی جاری درافغانستان از سوی بازیگران منطقه ای هدایت می شود. دریک گزارش سالیانه پروژه موقعیت جنگی و مناقشات مسلحانه آمده است که در سال 2018 جنگ افغانستان نسبت به سوریه و یمن به مراتب خشن وویرانگر بوده است.

این مرجع می گوید که امریکا یگانه عامل ثبات وضعیت درافغانستان است و با خروج قوای خارجی ازین کشور، وضعیت جنگی پدید می آید. حضور دپلوماتیک و نظامی امریکا در افغانستان جنگ سالاران را لگام زده است و خروج امریکا چراغ سبزی به جنگ سالاران برای دستیابی به قدرت کامل است.

انترنیشنل پالیسی می گوید: جنگ سالاران، بازیگران ماهری در عرصه داخلی به شمار می روند. آن ها کار خود را از صفر شروع می کنند و برای دسترسی به فرصت ها و امکانات برای جذب نیرو به راه می افتند.

فشردۀ کلام، حضور واشنگتن در افغانستان عامل اصلی جلوگیری از وقوع یک جنگ داخلی از سوی جنگ سالاران محلی است.

جنگ سالاران در نبود نیروهای امریکایی سعی می کنند قدرت را در دست گرفته و بخش های مختلف افغانستان را در گروگان خود نگه دارند. چنان که عطا محمد نور جنگ سالاران مقتدر خودش را «پادشاه شمال» افغانستان به حساب می آورد.
عطا نور در یکی از آخرین مصاحبه هایش به طورضمنی اظهار داشت که هرگاه حضور امریکا نباشد، وی ظرف سه روز کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود در می آورد. شکی نیست که او از عهده چنین کاری بر می آید مگر او درین کار تنها نیست. ده ها تن از جنگ سالاران دیگر نیز برای تصرف ارگ ریاست جمهوری به حرکت در خواهند آمد و کشور به یک جنگ داخلی خشونت بار کشیده خواهد شد. در هجده سال اخیر، به علت حمایت امریکا از دولت افغانستان، جنگ سالاران موفق به تحریک یک جنگ داخلی نشده اند. امریکا در واقع عامل جلوگیری از جنگ داخلی درین کشور است. درمواقع بحران و تشنج امریکا قدرت خود را برای مهار جنگ به کار گرفته است. 
زلمی خلیلزاد کارشناس ارشد امریکایی در امور افغانستان در زمانش، از قدرت نرم افزاری و سخت افزاری امریکا به هدف مهار جنگ داخلی و گسترش تنش میان جنگ سالاران بهره برد.