-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۷, دوشنبه

جلسات گروه های خاین و ضد نظام سازی علیه امرالله صالح

یک رشته گزارش های اولیه مشعر اند که یک گروه فاسد مافیایی در وزارت داخله، در مقابله با اصلاحات بی پرده که از سوی امرالله صالح عنوان شده، از دو روز به این سو در شیرپور و برخی حصارهای زورمندان جلساتی داشته اند. یک منبع که اکیداً بر سریت این خبر تا ثقه شدن قضیه پافشاری داشت، گفته است که در جلسات مذکور حتی مقامات پائین تر از وزیر که دروزارت برحال هستند؛ شرکت کرده بودند.