-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۶, شنبه

در زمان امان الله « باستان شناسان فرانسه ای در حوالی جلال آباد یک استوپه را کشف کردند که چندین مجسمه خرد و کلان بودا در آن وجود داشت». دولت با آن که برای حراست از آثار پاسبان بگماشت، قبل از رسیدن سفیر فرانسه برای مشاهدۀ پیکره ها « پیروان ملای هده آن ها را تخریب کردند». نادر خان در جرگه سال 1920 بالای مرقد ملای هده بیرق انداخت. 
منبع: جرقه های آتش در افغانستان، مؤلف ریه تالی استیوارت، ترجمه و نگارش: یارمحمد کوهسار کابلی، ناشر مرکز نشراتی میوند، قصه خوانی پشاور، 1380، برگ 40