-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۱, سه‌شنبه

به حواله تایمز فریس پریس، جیمز ماتس به روز دوشنبه با پنتاگون خدا حافظی کرد. بدین ترتیب وی با تاکید روی تفاوت نظر با دونالد ترمپ یک بحث پیچیده را به پایان برد و به پرسونل پنتاگون توصیه کرد که برای حفظ امریکا، اجرای وظایف و حراست از شهروندان کوشا باشند. شاناهان مدیر  اجرایی کمپنی بویینگ به جای وی سرپرستی وزارت دفاع را به دوش گرفت.