-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۵, جمعه

دیدار مهم سفرای روسیه و هند با احمد ولی مسعود


بحث ها بر سر دوران پسا صلح ( تا هنوز نیامده) در داخل افغانستان آغاز شده است. 
موازی با پیشرفت حساس و بی پیشینه در مذاکره بین طالبان و دکترزلمی خلیزاد درقطر، تماس ها و ترتیبات از سوی کشورهای کلیدی منطقه به ارتباط وضعیت پسا توافق با طالبان در داخل افغانستان نیز درحال افزایش است.

 در تازه ترین رویداد، سفیر روسیه الکساندر مانتیسکی و وینای کمار سفیر هند به دیدار احمد ولی مسعود کاندیدای ریاست جمهوری رفته اند. بحث سفرای مذکور بر گفت و گو های جاری خلیلزاد و طالبان و احوالات بعد از توافقات احتمالی بیشتر میان آن ها متمرکز بوده است. 
درحالی که دکترغنی از غیابت دولت کابل در مذاکرات دلخوری و کدورت خاطر نشان داده است؛ احمد ولی مسعود در گفت و گو با سفیران روسیه و هند، بر حذف و نا کارآمدی کامل نظام موجود در مدیریت اوضاع مرتبط به صلح و انتخابات تاکید کرده است. 
دودمان احمد شاه مسعود به عنوان میراث دار بلاانحراف مشی و سیاست جنگ وصلح مسعود در محور توجه کشور های غربی و همچنان کشور های منطقه مورد توجه قرار داردو.