-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۲, چهارشنبه

از عین الوقایع، برگ ۲۴۵

وقایع سال ۱۸۹۹ مسیحی
امیرعبدالرحممان خان انتقال نمک هندوستان به افغانستان را قدغن کرد.
رفتن امیر با تمام خانواده و غلام بچه ها درباغ خواجه دوست خاوند به پغمان به خاطر حلق آویز کردن چند تن از سردسته های فیروزکوهی که در محبس کابل بودند.
به اثر تدبیر شاهزاده حبیب الله، محمد عظیم خان سدوزایی پسر سردار محمد اسلم خان و دین محمد خان امین نظام و شیراحمد خان و چند نفر خوانین کلمانی به دارکشیده شدند. آن ها می خواستند امیر عبدالرحمان خان را به قتل برسانند.
ایجاد کارخانه بلورسازی درکابل