-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱, دوشنبه

ولی مسعود: به زودی صدراعظم معرفی می کنیم

احمد ولی مسعود با دو معاون خویش برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. وی بعد از ثبت نام چنین گیفت:
سه نفر بعدی ما به زودی به عنوان صدر اعظم با دو معاون معرفی خواهندگردید، که تا تعدیل قانون اساسی در پست رئیس شورای وزیران کار خواهند کرد .
بناً، تغییر ساختار نظام از ریاستی به صداراتی با داشتن یک رئیس جمهور و یک صدر اعظم از مهمترین اهداف ماست. ما معتقدیم که ساختار سیاسی متمرکز ریاستی باعث بی عدالتی ها، فساد های ساختاری و عقب گرد های کشور گردیده است. در همچو نظام حضور عادلانه و مطالبات اقوام و اقشار دیده نمیشود. گذشت سه دور انتخابات ریاستی و بحران های انتخاباتی ناشی از آن و فرآیند حکومت های ناکام ۱۷ سال، همه و همه زمان تغییر را قطعی میسازد.