-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۸, سه‌شنبه

قانونی، میدان را به دکترعبدالله و احمدولی باخت

یونس قانونی با یک اشتباه، در سه مرجع سیاسی جایگاه حداقل ظاهری خود را هم از دست داد. یونس قانونی دست کم سی سال تجربه سیاسی دارد؛ اما با یک اشتباه، در سه مرجع سیاسی جایگاه حداقل ظاهری خود را هم از دست داد. مشارالیه در مجمع سیاسی شورای حراست و ثبات، یک رشته اقدامات شخصی و بدون مشوره انجام داد که اعتماد استاد سیاف و عمر داودزی را قبلاً از دست داده بود. 
موضع گیری مشکوک وی در چانه زنی ها در آستانۀ انتخابات، سبب شد که سران جمیعت اسلامی و شورای نظار پیشاپیش حساب و کتاب خود را از وی جدا کنند. باخت آخری یونس قانونی، افشای پیش هنگام جزئیات معامله با حنیف اتمر در مورد ساختار نظام سیاسی آینده بود که فوریت نداشت؛ مگر انتشار فوری اعلامیۀ برائت از گفتار قانونی از سوی دفتر حنیف اتمر، تقریباً به زنده گی سیاسی یونس قانونی خاتمه داد.

قانونی طبق عادت، قصد داشت «معاون» بودن خود را در انظار هواداران جمیعت و شورای نظار توجیه کند اما مخاطرات فاش گویی گفت و گوهای پس پرده را به حساب نیاورده بود. درین باره نیاندیشیده بود که سخن گفتن به نماینده گی از رئیس تکت انتخاباتی ممکن است بر وجهه و جایگاه سیاسی فرد اول انتخاباتی در میان مردم به سختی لطمه وارد کند. حنیف اتمر یک سیاستگر حساس، سخت گیر، خونسرد و متکی به اصولی است که به آن باور دارد. او به موقع واکنش نشان داد و بزنس لفاظی های قانونی را با صفر ضرب زد. 
لغزش کلیدی قانونی، نشانه روی به سوی صلاح الدین بود که حداقل از نظر مصالح سیاسی مطلوب نبود و هیچ مفاد انتخاباتی هم نداشت.
اشتباه سیاسی قانونی، دشوار است در کوتاه مدت جبران شود. او میدان را به دکترعبدالله و احمد ولی مسعود باخت. هرچند حمایتی سرسری و ضمنی از احمدولی انجام داد؛ اما چنین حمایتی از روی ریاکاری بود و اصل قضیه این است که هیچ کسی اکنون در موقعیتی قرار ندارد که با دودمان شادروان احمد شاه مسعود دست به مقابله بزند.
از خواندن اعلامیه حنیف اتمر، بدون شک تبسمی نرم رخسار دکترعبدالله را رنگ زد؛ و احمدولی هم روز خود را با چاشنی همان نیم خنده های رازناک، آغازیده است.
برصلابت حنیف اتمر رخنه ای نیفتاد. اما استاد سیاف شاید با اندک تأمل، با لحنی افسوسناک گفته باشد که قانونی از چند ماه به این سو بدون مشورۀ ما خودش را به درو دیوار میزد. صلاح الدین مثل استاد ربانی شاید بدون گفتن یک حرفی، بی صدا خندیده است. ازین قرار، دپریشن یونس قانونی بیش از گذشته عود خواهد کرد.