-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۵, سه‌شنبه

جورۀ گمشده نخست وزیر کانادا در افغانستان پیدا شد!

سلام ما و ترودوی کانادایی ها... چه دنیایی!
عبدالسلام مفتون به دلیل شباهت بسیار به جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا سه برابر برنامه ستاره افغان مشهور شده است. عبدالسلام مفتون، فهمیده است که مردم متوجه شباهت زیاد او به جاستین ترودو شده‌اند و خودش تا پیش از این اصلا نام نخست‌وزیر کانادا را نمی‌فهمید و هیچ معلوماتی هم در بارۀ ترودو وکانادا نداشت.  

عبدالسلام اهل بدخشان، شاگرد میر مفتون، غرق دنیای سادۀ خویش است و از بازی خلقت هیچ سردر نمی آورد. مطبوعات بین المللی به خصوص نشریات کانادا سرنوشت هنری و آیندۀ زنده گی عبدالسلام را بیخی تغییر داده اند. شباهت شگفت انگیز سلام مفتون به ترودو هم باعث حیرت همه گان شده و هم بر لبان هرکسی تبسم می رویاند. اما بین ساده گی روستایی مفتون عبدالسلام ۲۹ ساله و ترودو سیاستگر کار پخته دنیای پیشرفته چه تفاوتی عمیقی است گه فکر کردن درباره اش آدم را منگ و گیج می کند!
ا
 قیس الفت، داور افغانی الاصل کانادایی در آن برنامه گفته بود: «او شبیه نخست‌وزیر ماست. صدایش بسیار راضی‌کننده است و نبوغ خدادای آوازخوانی دارد. او می‌تواند جاستین بیبر ما بشود».