-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۷, یکشنبه

حکمت خلیل کرزی: این بار همه طرف ها جدی اند

خلیلزاد: همه چیز وابسته به یک توافق بین الافغانی استروزنامه امریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که امریکا و طالبان بعد از شش روز مذاکره، روی یک قرارداد صلح و ختم جنگ در افغانستان با هم نزدیک شده اند. 
دکتر زلمی خلیلزاد سرپرست هیأت مذاکره کننده در برگه تویتری اش گفته است که آخرین جلسه گفت و گو با طالبان بیشتر سازنده بود. اما وی گفته است که هنوز مواردی وجود دارد که باید روی آن کار کنیم و تا کنون هیچ توافق نامه ای با طالبان وجود ندارد و « همه چیز» وابسته به یک توافق بین الافغانی و آتش بس سراسری است. او اکنون وارد کابل شده است تا رهبران حکومت کابل و رهبران «ضد طالبان» را از مفاد گفت و گوهایش مطلع کند. 
این نخستین نشانه نزدیکی از زمان شروع تلاش های صلح در 9 سال پیش است و به نظر می رسد که تمامی جوانب برای رسیدن به یک توافق جدی هستند. 

نخستین مورد جدی انفاذ آتش بس از سوی طالبان است تا برپروسه خروج نیروهای امریکایی کمک کند. همچنان طالبان متعهد شده اند که به هیچ یک از دسته جات تروریستی اجازه نخواهند داد تا از قلمرو افغانستان برضد امریکا استفاده کنند. 
درین حال، دکترغنی صریح گفت که طالبان با همه گروه های تروریستی رابطه دارند. 

حکمت خلیل کرزی معاون پیشین وزارت خارجه به نیویورک تایمز با اشاره به نخستین نشانه های توافق به وجود آمده بین امریکا و طالب گفته است: احساس من این است که هردو جناح، جدی به نظر می رسند، احساس می کنم که این بار تصمیم و تعهد وجود دارد و من احساس می کنم که مساله حل و فصل شدنی است. 
حکمت خلیل افزوده است که امریکا با شروع جلسات گسترده با طالبان نشان داد که درین زمینه جدی عمل می کند؛ اما معلوم می شود که سهام داران منطقه ای نظیر پاکستان، روسیه و چین نیز دری رابطه وجود دارد. وی گفت که همچنان عزم راسخ طالبان نیز دیده می شود و آن ها فراتر از گپ و سخن های همیشه گی خویش حرکت می کنند و برای رسیدن به یک توافق سیاسی گرایش نشان می دهند.