-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۹, چهارشنبه

صلح درافغانستان با منافع ملی پاکستان در پیوند است

به گزارش رسانه های رسمی پاکستان، محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار با محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور برای مذاکرات صلح در سطح منطقه گفت که پاکستان هر چه در توان دارد برای تأمین صلح در افغانستان به کار می گیرد. وی گفت که آرامش در افغانستان منافع ملی و نیازهای اقتصادی پاکستان مرتبط  است.
داود زی در باره تمایل قوی حکومت افغانستان نسبت به برنامه عمل مشترک میان افغانستان و پاکستان به هدف تامین صلح و همبسته گی در همه عرصه ها سخن گفت. وی اظهار دشات که تقویت دو جانبه امور تجاری و اقتصادی  روابط فرهنگی میان مردمان دو طرف از نیازمندی های زمان است. هر دو طرف به منظور ایجاد هم آهنگی در همه زمینه ها بر تماس های منظم در سطوح بالا تاکید کردند.