-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۴, پنجشنبه

بحران خاموش به دور از چشم مطبوعات سر بر آورده است

اختلاف بسیار شدید بین دودمان شادروان احمد شاه مسعود و دکتر عبدالله از حالت پت و پنهان کاری بیرون شده و عواقب کارسازی برضد عبدالله می تواند داشته باشد. محور قانونی- عطا نور و عبدالله- صلاح الدین، عملاً احمد ولی مسعود را دور زده و در حاشیه قرار داده اند. بحران در حال افزایش است. در نبردی که پیش روست، ازین وضعیت تیم دکترغنی با مساعدت جامعه بین المللی بیشترین سود را نصیب خواهد شد و تیم های به رهبری عبدالله و اتمر صدمه پذیر می شوند.