-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۴, جمعه

رژیم کابل مثل یک گاوصندوق خالی از پول شده است

آیا امریکا برای خروج از افغانستان با ولادیمیر پوتین به توافقی دست یافته است؟
گروه کوچک دکترغنی مستقر در ارگ که به قیمت اشتعال آتش جنگ خانه به خانه به دنبال حفظ قدرت بود؛ اکنون موقعیت خود را زار و لق می بیند، و از سر ناچاری از امریکا به نسبت اظهارات اخیر ترمپ خیلی خیلی محتاطانه خواستار «وضاحت» شده است. یعنی دسته ای که مار بود و از بوی پودینه «مجاهدین» مشاعر خود را از دست داده بود؛ اکنون به سیاق گفتاری مردم تاجکستان، ظاهراً دردفاع از گروه های مجاهدین ایستاده مانده است! خدا این چنین رنگ زردی را نصیب هیچ گروه سیاسی نکند.

رژیم کابل احساس می کند یک گاوصندوق خالی از پول شده است؛ خیلی سنگین؛ اما در جازده و تهی از خزانه! 
دولت کابل به مرور نقش و مأموریت خود را به یک تشکیلات جدید که حول محور شورای عالی صلح شکل می گیرد؛ منتقل خواهد کرد. شورای صلح فعلی یگانه قرار گاه اتحاد سیاسی طالبان و مجاهدین است و سرانجام گورکن تیم حاکم خواهد بود. با پیشرفت مذاکرات طالبان، توافق منطقه ای روی یک آدرس ( به غیر از گروه غنی) اجتناب ناپذیر است؛ زیرا طالبان، قطعاً گروه غنی را برای تشکیل یک دولت فراگیر صاحب صلاحیت نمی دانند و خود نیز به تنهایی قادربه انحصار قدرت نیستند.

وضاحت طلبی تیم حاکم ازبیم رهبران جهادی است که مبادا به این بهانه دو باره مست شوند و دود برخاسته ازآتش کش و گیر شان به دماغ غنی نرود. غنی پرست ها می دانند که مجاهدین کاری به کار امریکا نمی توانند داشته باشند؛ اما برای نشانه گیری رژیم دست نشانده با انواع بهانه ها و فتاوی شرعیه مجهز اند. حالا غنی پیشدستی کرده به مجاهدین بگوید ما و شما مسافر یک کشتی هستیم و برای خوشحالی آن ها صد دل را یک دل کرده، خواستار «وضاحت» از امریکا شده است.
مگر ترمپ یا کاخ سفید خود را ملزم به توضیح برای دولت کابل می بینند؟
گذشته ازین، این ترمپ کارتمام، گویا چندانی گزافه هم نگفته است. این نکته برای هزاران تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در جنگ نیابتی مجاهدین چی ها که ندیده اند؛ مشابه قرص آرامش بخش را ماند که طعمش به اندازۀ «نوشداروی پس از مرگ سهراب» پر مرارت است. با این حال پنجاه درصد فرمایشات ترمپ در باره شوروی و مجاهدین گزافه بود؛ پنهان کاری نیمی از ماجرا بود. نیمه پنهان این است: امریکا جنگ علیه شوروی را به راه انداخت؛ تمویل کرد و سپس افغانستان را تا نوبت بعدی ( حمله بر افغانستان) به فرزندان ناتنی- آسیایی اش رها کرد.
آخرین نکته ای که ذهن می ماند؛ این است: آیا امریکا برای خروج از افغانستان با ولادیمیر پوتین به توافقی دست یافته است؟