-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱, دوشنبه

صلاح الدین ربانی چه وقت پیراهن تنگ سیاست بر تن کرده است؟


با مرگ استاد ربانی، با جور آمد کرزی- فهیم لاتری رسیدن به مقام حکومتی به نامش برآمد. درزمان صلاح الدین، جمیعت اسلامی به پارچه های بیشتری تقسیم شد. اینک، رئیس شورای اجرائیه جمیعت ( استاد عطا) برضد تنظیم خویش موضع گرفت و قانونی هذالقیاس. پس، تن پوش معاونت اول برای جمیعت هنوز گشاد است و تازه، همان پیراهن معاونیت از جیمعت اسلامی دریغ شده است. امرالله صالح خودش را منتسب به جمیعت نمی داند و و روابط اجتماعی و سیاسی اش فراقومی است. اصلاً لباس «تنظیم» به قامت امرالله جور در نمی آید. 
احتمال قوی وجود دارد و یا این احتمال به مرور برجسته خواهد شد که عبدالله در تبانی پیشه کی با غنی، روی یک سازوکار مشترک در قدرت آینده بند وبست هایی کرده است. تا رسیدن موعد برگزاری انتخابات، رحمت الله نبیل، گلبدین حکمتیار و دیگر کاندیدا های تازه به صحنه آمده، به دکترغنی- امرالله خواهند پیوست.
خطر حنیف اتمر نیز برای دکترغنی کمتر نیست. اتمر اعلام کرد که  ما می خواهیم مردم را از چنگ حکومت موجود نجات دهیم. اتمر درین این حکومت چهار سال تمام همه کاره ای با صلاحیت بر کابینه، سکتور امنیتی و تعیینات اساسی سلطه قایم کرده بود. «نجات ازین حکومت» به معنی نجات از حنیف اتمر است. جنجال عظیمی پیش روست. کمیسیون انتخاباتی معیوب است و بعید قادر به برگزاری انتخابات همه پذیر باشد.