-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۵, جمعه

بر سر صلح با طالبان، گرایش های بس متضاد در سطح کشورهای منطقه وجود دارد. این پروسه تا رسیدن به یک گشایش همه پذیر زمان گیر است. درین گیرودار، مشکل اصلی تنها جور آمد با طالبان و پاکستان نیست؛ تأمین و رعایت منافع راهبردی کشورهای بزرگ تر نظیر روسیه، هند، چین و ایران شرط اساسی است.