-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۶, شنبه

یادداشت فهیم رسا- ویرایش سیاحت نامۀ سه قطعۀ روی زمین

کار ارزشمند فهیم رسا در حاشیه نگاری، آویزه گذاری و تدقیق آثار کلاسیک بس ارزشناک است. کار روی سیاحت‌نامۀ سه قطعۀ روی زمین محمود طرزی را وقتی از مجلۀ انگاره بازنشسته شدم آغار کردم. پس از چندی، درگیر مشغله‌‎های دیگر شدم و در این کار وقفۀ درازی پیش آمد. در ماه‌های اخیر ام‌سال که خدمات چاپی امیری عجلۀ زیادی برای چاپ کتاب داشت، من دوباره کار بی‌وقفه‌ای را روی کتاب آغاز کردم تا آمادۀ چاپ شد.
چاپ حاضر سیاحت‌‎نامۀ سه قطعۀ روی زمین، بر مبنای چاپ اول کابل مطبعۀ دارالسلطنه فراهم آمده است. نخستین بار است که این کتاب با ویرایش و افزودن فهرست‌ها و اعلام و توضیح لغات به چاپ می‌رسد. در چاپ جدید کوشیده شده است تا در متن دست‌برد نشود و تنها به منظور تسهیل خواندن متن، رسم‌الخط، فاصله‌گذاری، نشانه‌گذاری و پاراگراف‌بندی به شکل مرسوم امروز درآورده شود.
نیز دربارۀ اهمیت این کتاب در آغاز مقدمه‌ای نوشته‌ام و به ارزش کار طرزی در بهره‌گیری از فرم سیاحت‌نامه پرداخته‌ام.
سیاحت‌نامهٔ سه قطعه

اشاره: بازنویسی و انتظام آثار قدما در حال حاضر بازار کم رنگی دارد. کار فهیم رسا، بنیادی وجاودانه است.