-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه

جمیعت اسلامی گاوی است چهار میخ در مسلخ خود خواسته

جمیعت اسلامی از همان سال 2002 میلادی، از سوی سه مجری سیاسی ( فهیم، قانونی و عبدالله) به عنوان یک مجموع کل، تکه تکه شد. افتراق و چند پاره گی کنونی، حاصل طبیعی همان ضربه اول است. اما در سال 2009 ضربه یی اساسی تر از سوی مارشال فهیم به جبهه ملی به رهبری استاد ربانی وارد آورد که جمیعت را تا مرز انحلال عملی سوق داد. 
ازین قرار، یک جریان متحد، متعهد و متین در عرصه رقابت های سیاسی وجود ندارد. شرایط بده و بستان و توزیع ثروت و قدرت دولتی از سوی جامعه جهانی، جمیعت را بیشتر به جزایر طماع و بریدن از اصل تبدیل کرد. در گیرودار های چند روز اخیر، نشانه های واضحی از فروپاشی و محو کامل جبهه مقاومت و بقایای شورای نظار به چشم می خورد. این چشم انداز نشان می دهد که یک نیروی تازه دم، دیر یا زود باید روی صحنه آید. آن چه مسلم است این است که جامعه جهانی و کشورهای منطقه به جناح جوان نیاز ندارند. استراتیژی آن ها بر چهره های محافظه کار عیار شده و سرمایه گزاری روی آن ها هزینه کمتر از سرمایه گزاری روی جریان جوان بر می دارد.