-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۷, پنجشنبه

معاون مخلوع با دکتاتور

جنرال دوستم؛ کسی که ظرف پنج سال، یک روز برایش اجازه داده نشد که معاون باشد؛ حالا باز میخواهد در مفاهمه با خلع کنندۀ خویش، برای همیشه از معاونیت خلع باشد. بازار معاونیت را خود شان چقدر گرم ساختند؛ درحالی که رئیس حکومت هنوز مورد منازعه است.